TOYOTA DELUXE THAILAND'S TOYOTA ECOLOGICAL CONCEPT SHOWROOM

TOYOTA DELUXE SHOWROOM ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ECO SHOWROOM มาตรฐานระดับ PLATINUM แห่งแรก ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย.

15 มิถุนายน

พิธีมอบรางงวัลเชิดชูเกียรติ BEST OF THE BEST PRESIDENT'S AWARD กลุ่มบริษัทคนรักดี ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 BEST OF THE BEST PRESIDENT'S AWARD กลุ่มบริษัทคนรักดี ประจำปี 2561 โดย คุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานฯ คุณประยูร เหล่าสายเชื้อ รองประธานฯ คุณสุเทพ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด คุณ สุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด พร้อมผู้บริหารในเครือบริษัทกลุ่มคนรักดี ร่วมพิธีมอบรางงวัลเชิดชูเกียรติ BEST OF THE BEST PRESIDENT'S AWARD กลุ่มบริษัทคนรักดี ประจำปี 2561 รางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ.

11 กรกฎาคม

กิจกรรมวันผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัทคนรักดี ประจำปี 2561

งานวันผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัทคนรักดี ประจำปี 2561 

12 มิถุนายน

กิจกรรม Morning Talk และอวยพรวันคล้ายวันเกิดพนักงาน โตโยต้า ดีลักซ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560!!!

    วันนี้ (12 มิถุนายน 2560) นายสุเทพ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด กับกิจกรรม Morning Talk พนักงาน โตโยต้า ดีลักซ์ และกิจกรรม HBD. อวยพรวันคล้ายวันเกิดสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานที่ มีวันเกิดในเดือนมิถุนายน 2560 นี้ พร้อมได้มอบชุดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการทำงานอีกด้วย

แผนที่โตโยต้า ดีลักซ์

พร้อมให้บริการคุณ
บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
88 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แสนสุข
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
(Toyota Deluxe Call Center)
โทรศัพท์ 0-4520-8888
อีเมล์ toyotadeluxe.ubon@gmailcom