TOYOTA DELUXE THAILAND'S TOYOTA ECOLOGICAL CONCEPT SHOWROOM

TOYOTA DELUXE SHOWROOM ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ECO SHOWROOM มาตรฐานระดับ PLATINUM แห่งแรก ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย.

รู้จักโตโยต้าดีลักซ์

     TOYOTA DELUXE THAILAND'S TOYOTA ECOLOGICAL CONCEPT SHOWROOM โตโยต้า ดีลักซ์ เป็นโชว์รูม ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ECO SHOWROOM มาตรฐานระดับ PLATINUM แห่งแรก ใหญ่และทันสมัยที่สุด ในประเทศไทย.

Best Sale & Service CS Dealer Award 2014

บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด รางวัลดีเด่น ด้านการขาย และการบริการ Toyota Best Sale & Service CS Dealer Award 2014 จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด...

Best Customer Service Award 2015

บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด รางวัลดีเด่น ด้านการบริการลูกค้า Toyota Best Customer Service Award 2015 จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด...

วิสัยทัศน์

     เรามุ่งมั่นต้องการเป็นบริษัทที่ดีที่สุด อันดับ 1 ในทุกๆ ด้าน

วัฒนธรรมองค์กร

     มองโลกในแง่ดี เคารพและยอมรับผู้อื่น ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เต็มใจให้บริการ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

พันธกิจ

  • เราต้องเป็น DEALER ทีดีทีสุดอันดับ 1 ของประเทศ ให้ได้
  • เรามุ่งมั่นเพื่อให้ได้รางวัล Persident’s Award ทุกปี
  • เรามุ่งมั่นเพื่อให้ได้ค่า CSI & SSMI 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
  • ต้องทำค่า CS(B/P) ให้ได้ 1,000 คะแนน หรือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ให้ได้
  • เราส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีบุคลิกภาพทีดี และมีเงินออม โดยปราศจากหนี้นอกระบบ
  • พวกเราพนักงานโตโยต้า ดีลักซ์ จะให้ความร่วมมือทุกกกิจกรรมที่ทาง TMT ขึ้น
  • เราจะให้บริการ ให้ลูกค้าประทับใจ แบบเหนือความคาดหวัง คือ หน้าทีของพนักงานทุกคน

โตโยต้า ดีลักซ์ โชว์รูมประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม (ECOLOGICAL CONCEPT SHOWROOM)

     โครงการ Eco Dealership Outlet เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ในการยกระดับมาตรฐานโชว์รูมและศูนย์บริการให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด การประหยัดพลังงาน (Economy) และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology) ควบคุมการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการตรวจประเมิน Thai Green Building Certification ที่กำหนดขึ้น โดยสถาบันอาคารเขียวไทย* เพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการดำเนินธุรกิจของโตโยต้า การบูรณาการความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Fully Integrated CSR Across Value Chain) ที่ว่าด้วยการให้ทุกภาคส่วนธุรกิจที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วม ในการตอบแทนสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิดพัฒนาการในสังคมอย่างยั่งยืน .ศูนย์บริการโตโยต้าดีลักซ์

     โตโยต้า ดีลักซ์ ศูนย์บริการมาตรฐาน ISO 9001 - 14001 เครื่องมือทันสมัย โดยช่างที่มีประสบการณ์


 

แผนที่โตโยต้า ดีลักซ์

พร้อมให้บริการคุณ
บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
88 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แสนสุข
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
(Toyota Deluxe Call Center)
โทรศัพท์ 0-4520-8888
อีเมล์ toyotadeluxe.ubon@gmailcom