TOYOTA DELUXE THAILAND'S TOYOTA ECOLOGICAL CONCEPT SHOWROOM

TOYOTA DELUXE SHOWROOM ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ECO SHOWROOM มาตรฐานระดับ PLATINUM แห่งแรก ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย.

ร่วมงานกับเรา

1. ที่ปรึกษาการขาย

***ประจำสำนักงานใหญ่ (ใกล้ตลาดเจริญศรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ต้อนรับให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการซื้อขาย
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์รถยนต์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
 • ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯอย่างมีคุณภาพ (ตามเงื่อนไขการขายและบรรลุเป้าหมายการขาย)
 • สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหนือความคาดหวัง
 • ”ให้ความร่วมมือในกิจกรรม”การขายและการตลาด” อย่างเต็มที่

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

2. ลูกค้าสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจหลังการขายและหลังการซ่อม
 • จัดทำรายงานผลการติดตามลูกค้า
 • จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า
 • เข้าร่วมรับการอบรม/สัมมนาต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ (พิมพ์ดีดสัมผัสได้ดี)
 • หญิง อายุ 22-30 ปี

3. พนักงาน Call Center

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • โทรศัพท์ติดตามลูกค้าและรับนัดหมายเพื่อเข้าตรวจเช็คระยะ
 • ประสานงานการแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน/ประจำเดือน
 • เข้าร่วมรับการอบรม/สัมมนาต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ (พิมพ์สัมผัสได้)
 • หญิง อายุ 22-30 ปี

4. ผู้บริหารงานบริการ (SA)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ต้อนรับและให้บริการลูกค้าเพื่อเข้าตรวจเช็คระยะและนำรถเข้าซ่อม
 • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำรถเข้าซ่อม
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
 • ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทอย่างมีคุณภาพ
 • สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหนือความคาดหวัง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี

5. ธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานประจำวันตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานทั้งภายในแผนกและนอกแผนก

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ (สามารถพิมพ์สัมผัสได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หญิง อายุ 22-30 ปี

6. พนักงานล้างรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์และพื้นที่รับผิดชอบภายในแผนกให้สะอาดและพร้อมใช้เสมอ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความอดทน รักความสะอาด รักงานบริการ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ชาย อายุ 22-30 ปี

7. ช่างเทคนิคยานยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการซ่อมรถยนต์ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติ

 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านซ่อมบำรุงรถยนต์
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ชาย อายุ 22-35 ปี

8. ช่างซ่อมตัวถังและสี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการซ่อมสีและตัวถัง รถยนต์

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ด้านซ่อมบำรุง
 • มีความตั้งใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ชาย อายุ 25-35 ปี

9. รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของบริษัท
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย รักความสะอาด รักงานบริการ
 • ชาย อายุ 40-50 ปี

***สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด. เลข่ที่ 88 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 0-4520-8888

แผนที่โตโยต้า ดีลักซ์

พร้อมให้บริการคุณ
บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
88 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แสนสุข
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
(Toyota Deluxe Call Center)
โทรศัพท์ 0-4520-8888
อีเมล์ toyotadeluxe.ubon@gmailcom